Complete gevelrenovatie en hekwerken


Wij waren dankbaar en trots dat wij de opdracht kregen om de buitenrenovatie van het Bisschoppelijke Paleis aan de Maliebaan in Utrecht mochten uitvoeren. Doch het blijft altijd een uitdaging om het woord bij de daad te voegen.

De stelling “Een goed voorbereiding is het halve werk” is ook hier gebleken. 

BMU heeft alle gebreken geïnventariseerd, herkomst van de gebreken achterhaald  en oplossingsrichting bepaald m.b.t  gebarsten natuursteen, stucwerk/ scheuren in gevels, houtrot, afbladderend en vuil schilderwerk en aangetaste smeedijzeren hekwerken.

Daarna heeft BMU het beste team samengesteld, die onze uitdaging kon realiseren

In goed overleg met Bisdom hebben we de strakke planning bepaald, gekeken hoe we de overlast tot een minimum konden beperken en alle veiligheidsmaatregelen voor zowel de opdrachtgever, het personeel als het voetgangers en verkeer.

Na een intensieve realisatie periode zijn we blij dat we met het BMU team en specialisten, wederom een bijzonder monument en zijn gebruiker kunnen laten stralen.

En dan is het extra fijn als je na de laatste werkzaamheden een persoonlijk bericht krijgt met daarin vermeld:

“Vorige week zijn de schilderwerkzaamheden aan de voor- en zijgevel van het paleis voltooid en het resultaat is prachtig! Bij dezen mijn hartelijke dank, niet alleen aan u, maar aan alle mensen die in de voorbije weken hebben meegewerkt aan het bereiken van dit resultaat”

“namens de Kardinaal en de gehele curie”